HAKKIMIZDA

İş Etiğimiz

İş Etiğimiz

Doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen CMC iş etiği anlayışımız; kurumlar ve şahıslarla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizde ahlaki değerlerin de ötesinde bir iş yapma anlayışını oluşturmaktadır.
Kişisel etik anlayışındaki farklılıklardan etkilenilmemesi adına CMC Etik Kurallar’ı tanımlanmıştır. CMC’nin Etik Kurallar kapsamındaki beklentisi; tüm çalışanlarının, paydaşlarının ve iş ortaklarının inançlarına ve kişisel değerlerine saygı duyulması ve değer verilmesi, CMC değerleri ve ilkeleri çercevesinde davranılmasıdır.
 
Etik Kurallarımız

1. Dürüstlük 
CMC tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibini esas almakta olup doğruluk, samimiyet ve ahlaki değerleri yüksek seviyede önemsemektedir.
2. Gizlilik 
CMC için çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunması önemli olup bu bilgilerin onayları dışında üçüncü şahıslarla paylaşımına izin verilmemektedir. CMC çalışanlarının ticari sır, gizli bilgiler, operasyon detayları, bilgi güvenliği gibi mahremiyet gerektiren bilgileri koruması ve sadece görevleri doğrultusunda ve çalıştığı şirketin amaçlarına uygun bir şekilde kullanması beklenmektedir.
3. Adalet
CMC, herkese eşit fırsat tanıyan bir şirkettir. Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri arasında ırk, milliyet, dil, din, cinsiyet, sosyal statü ve gibi farklılıkları dikkate almaz, ön yargılı tutumlardan kaçınır. CMC çalışanı olarak tarafsız olunmalı ve adil kararlar alınmasını engelleme olasılığı bulunan ilişki ya da faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
4. Çıkar Çatışması 
Çıkar çatışması, CMC çalışanlarının görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyebilecek olan ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, müşterilerine, tedarikçilere, kuruluşlara sağlanan maddi veya maddi olmayan her türlü menfaat elde etme halini ifade etmektedir.
CMC çalışanları, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmalı ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen göstermelidir. Çalışanlar; aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunan diğer şahıslarla hiçbir şekilde karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmemelidir.
5. Diğer Kuruluşlarla İlişkiler
CMC ticari ilişkilerinde dürüstlük, eşitlik ve kanunlara uyum konuları en yüksek seviyede tutmaktadır. Her türlü yazılı ve sözlü etkileşimde; küçük düşürücü, ayrımcı veya saldırgan ifadelerden kaçınılır.
Etik kurallarına ters düşen, sembolik değeri olduğuna dair şüphe bulunan hediye, para, mülk, özel indirimler vb. kabul edilmemelidir. Ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilmemelidir.
CMC çalışanları ve yöneticilerinin her türlü bilgilendirme ödeme ve iş ilişkilerini gerçekleştirirken Etik Kurallar’ı dikkate almaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri önemlidir.
6. Kalite ve Sürekli Gelişim 
CMC, müşterileri ile uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurmanın, faaliyet gösterdiği sektörde bulunduğu konumu güçlendirmenin en etkili yollardan birinin kaliteli hizmet sunmak olduğu bilincindedir. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda devamlı olarak iyileştirmek ve gelen talepleri zamanında en iyi şekilde cevap verebilmek, CMC’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Sorumluluklarımız

CMC, faaliyet gösterdiği her bölgede yönetmeliklere uyumun yanı sıra, ilişkide bulunduğu tüm müşteri ve çalışanlar ile toplumun geneline karşı sorumluluk anlayışıyla hareket etmektedir.

1. Yasal Sorumluluklarımız
CMC, yürülükte olan mevzuatlara uygun hareket etmekte; talep edilen bilgileri resmi kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilinir bir biçimde ve zamanında sunmaktadır. CMC tarafından kamuya açıklanacak ve/veya yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum ve mali tablo, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak doğru ve şefaf bir şekilde hazırlanmaktadır.
2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
CMC, müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüst davranarak, müşterinin hakkını korumakta, itirazlarını ve taleplerini dikkate almaktadır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranarak müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşmasını sağlamaktadır.
3. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız 
CMC, çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve uygun koşullarda görev yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranarak, eşit olanaklar sunmaya özen göstermektedir.
4. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
CMC, tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranarak yükümlü olduğu konuları en kısa zamanda yerine getirmekte ve yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi, giderilmesi ve çözüme ulaştırılması için azami gayreti göstermektedir.
5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
CMC, faaliyet gösterdiği sektörde adil rekabet koşulları çercevesinde rekabet etmektedir. CMC, doğru ve dürüst bir rekabetin, şirketin ve ilgili sektörün gelişmesi için en önemli unsurlardan biri olduğu görüşünü benimsemektedir.
6. Topluma Karşı Sorumluluklarımız
CMC, topluma olan sorumluluklar çercevesinde eğitime ve sosyal yardım faaliyetlerine, çevre bilinci ve toplumsal bilinci arttırmaya yönelik çalışmalara, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.
7. Etik Kural İhlallerinin Araştırılması
CMC, Etik Kural ihlali bildirimlerini ciddiye alır ve gizlilik içinde amacına uygun olan tüm iddiaları tam olarak araştırma konusunda İç Denetim Birimini görevlendirir. Bu süreçte bütün çalışanlar; konu ile ilgili tam bir şefaflık içinde davranmak, kendilerinden istenen veya faydalı gördükleri bilgi ve belgeleri gecikmeksizin ve eksiksiz olarak aktarmak ve sorulan sorulara doğru yanıt vermekle yükümlüdür.
8. Etik Komite
Şirket içerisindeki faaliyetlerde gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkelerini gözeten Üst Yöneticiler tarafından oluşturulmuş olan komitedir.
İç Denetim Birimi tarafından yapılan denetim sonrası gerekli aksiyonların alınması Etik Komite’nin sorumluluğu altındadır.
9. Etik Hat
CMC’i operasyonel, ticari ve itibari açıdan zarar verebilecek durumların ve Etik Kural ihlal bildirimlerinin yapılabileceği iletişim hatlarını ifade eder.

*Sorularınız ve bildirimleriniz için Etik Hat Formunu doldurabilir, etikhat@cmcturkey.com adresine mail atabilir veya 0850 221 21 45 numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

CMC Tedarikçi Etik ve Davranış Kuralları Dokümanı için Tıklayınız

Gizlilik Sözleşmesi

You won't be able to dismiss this by usual means (escape or click button), but you can close it programatically based on user choices or actions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Kullanım Koşulları

You won't be able to dismiss this by usual means (escape or click button), but you can close it programatically based on user choices or actions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus explicabo numquam nulla nihil neque eum sit, ipsum voluptatum magnam. Ipsum laudantium ipsa commodi ex, minus quaerat quam consectetur accusantium eum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus rerum consequatur assumenda laudantium ab reprehenderit nihil, nesciunt debitis accusantium a maiores inventore vitae fugiat magnam, praesentium cum nemo consectetur, quaerat.